فارسی | English

گزارش های خانه ایرانی دروازه غار تهران

با کلیک بر هر تصویر فایل پی دی اف مربوطه را دانلود و مطالعه فرمائید


 
گزارش پاییز و زمستان خانه ایرانی دروازه غار تهران 1393 

گزارش بهار خانه ایرانی دروازه غار تهران 1394  
 
 
گزارش خانه علم دروازه غار - تابستان 92

گزارش پاییز خانه ایرانی دروازه غار تهران 1392
 
گزارش خانه ایرانی دروازه غار - زمستان 92
 
گزارش خانه ایرانی دروازه غار - بهار و تابستان93

خانه علم دروازه غار تهران 90 

خانه علم دروازه غار تهران 91 
 
گزارش خانه علم دروازه غار - بهار 92 

گزارش تیم کودکان کار دروازه غار - 89 تا 92  
    
طرح محله سازی دروازه غار 89
    

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد