فارسی | English

برای دانلود فایل pdf شماره های قبلی نشریه گل یخ لطفا بر روی تصاویر جلد نشریه ها کلیک کنید.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد