فارسی | English

امدادرسانی هوشمندانه کمک های خیرین

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) به عنوان اولین سازمان اجتماعی هوشمند در ایران شناخته می شود. تعبیری که در زمینه خیریه هوشمند است، نحوه ارائه خدمات و تعامل جمعیت با خیرین و اعضای داوطلب در یک سو و با نیازمندان و افرادی که به نوعی در اجتماع دچار معضل هستند، از سوی دیگر می باشد. این تعامل به صورتی است که هر کس در هر بخشی از فعالیت هایش در جمعیت، می تواند به صورت یک جزء از کل جمعیت، نوع فعالیت یا کمک مورد نظر خود و حتی فرد مورد نظر برای کمک خود را انتخاب کند و تا مرحله نهایی ارائه خدمات و ارسال کمک ها روند آن را پیگیری نماید. این تعامل باعث ایجاد اعتماد در میان خیرین می شود. از سوی دیگر اعضای جمعیت نیز در طرح ها و برنامه هایی که متناسب با علایق آنها می باشد، شرکت خواهند کرد و در نهایت این ساختار هوشمندانه و حضور خیرین و اعضای جمعیت نه تنها باعث رفع معضلات در خانواده های جمعیت می شود، بلکه به شکلی مناسب سبب شناخته شدن معضلات در جامعه خواهد شد.

 

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد