فارسی | English

 
گزارش مالی سال 88

 
گزارش مالی سال 87

 
گزارش مالی سال 86

 
گزارش مالی سال 85

 
گزارش مالی سال 84

گزارش مالی سال های 89 و 90 نیز

به زودی بر روی وبسایت قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد