فارسی | English
دانلود پی دی اف گزارش ها
------------------------

گزارش جمعیت امام علی گرگان - پاییز 93
 
گزارش خانه ایرانی فرحزاد - پاییز 1393
 
گزارش خانه ایرانی لب خط - پاییز 1393
 
گزارش فصلی جمعیت امام علی مشهد- بهار 1393
 
گزارش های خانه ایرانی خاکسفید تهران
 
گزارش خانه ایرانی دروازه غار-بهاروتابستان93
 
گزارش جلوگیری از اعدام وحید.ق. آذر  1393
 
گزارش خانه ایرانی درمان تابستان 1393
 
گزارش خانه هنر ایرانی 1392
 
گزارش خانه ایرانی دروازه غار زمستان 1392
 
گزارش خانه ایرانی لب خط بهار 1393
 
 گزارش خانه علم دروازه غار  - بهار 92

گزارش طرح صفای سعی 91
(حمایت از بانوان سرپرست خانواده)

گزارش عملکرد در زلزله آذربایجان 91

گزارش انگلیسی به سازمان ملل 2012

با خانه های ایرانی آشنا شویم

گزارش خانه علم دروازه غار 91

گزارش خانه علم دروازه غار 90

طرح محله سازی دروازه غار 89

گزارش جامع خانه علم خاکسفید 91

گزارش خانه علم فرحزاد آبان 91

گزارش خانه علم فرحزاد خرداد 91

گزارش جمعیت امام علی مشهد 92

گزارش اتاق موسیقی جمعیت 91

گزارش طفلان مسلم 91

حضور جمعیت در بیمارستان کودکان 91

گزارش خانه ایرانی شهرری 91


ارتباط با ما

تلفن روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی
23051110
info@sosapoverty.org


لطفا برای دانلود فایل pdf گزارش ها بر روی تصاویر جلد آنها کلیک کنید.


             گزارش خانه ایرانی پاکدشت - زمستان 1393 
 
             گزارش خانه ایرانی لب خط- بهار 1394

             گزارش نخستین لیگ فوتبال پرشین - 1394 
 
گزارش جمعیت امام علی گرگان - پاییز 1393  

گزارش خانه ایرانی فرحزاد - پاییز  1393  

گزارش خانه ایرانی شهرری - زمستان 1393 
 
گزارش فصلی جمعیت امام علی مشهد- بهار 1393

گزارش جلوگیری از اعدام وحید.ق. آذر  1393 
 
گزارش جلوگیری از اعدام وحید.ق. آذر  1393 

گزارش های ماهیانه خانه ایرانی خاکسفید
 
گزارش خانه ایرانی درمان - تابستان 93
 
گزارش خانه ایرانی دروازه غار - بهار و تابستان93
 
گزارش خانه ایرانی دروازه غار - زمستان 92

گزارش خانه ایرانی لب خط شوش - بهار 93 
 
گزارش خانه ایرانی لب خط شوش - بهار 93
 
گزارش خانه ایرانی ملک آباد کرج - پاییز 1392
 
گزارش جلوگیری از اعدام صفر - دیماه 1392
 
گزارش پاییز خانه ایرانی دروازه غار تهران 1392
 
گزارش خانه ایرانی بهشت کودکان - پاییز 1392


گزارش خانه علم دروازه غار - تابستان 92

 
گزارش جمعیت امام علی ساری - پاییز 1392
 
گزارش طرح صفای سعی 1391

گزارش خانه علم دروازه غار - بهار 92 

گزارش تیم کودکان کار دروازه غار - 89 تا 92 

 
معرفی خانه های ایرانی

 
گزارش انگلیسی 2012 برای سازمان ملل

 
جمعیت در زلزله آذربایجان 91

 
طرح محله سازی دروازه غار 89

 
خانه علم دروازه غار تهران 90

 
خانه علم دروازه غار تهران 91

 
خانه علم خاکسفید تهران 91

 
خانه علم فرحزاد تهران آبان 91

 
خانه علم فرحزاد تهران خرداد 91

 
گزارش اتاق موسیقی 91

 
گزارش طفلان مسلم 91

 
جمعیت در بیمارستان کودکان 91

 
جمعیت در عراق 89

 
جمعیت در کنیا 90

 
خانه ایرانی شهرری 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد