فارسی | English

 منشور اخلاقی جمعیت امام علی (ع)

منشور اخلاقی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) دارای نه اصل زیر می باشد:
1- اصل اول - ایمان به خدا: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) بر مبنای ایمان به خدا بنا شده است و فعالیت های خود را با پیروی از آموزه های پیامبران در دگرخواهی و رسیدگی به یتیمان و فقیران تعریف کرده است.
2- اصل دوم - آزادی ادیان: در جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) همه صرف نظر از عقیده و مذهب شان می توانند وارد شوند و هیچ کس اجازه ندارد در مورد مذهب و عقاید اعضا پرس و جو نماید و همه به عقاید یکدیگر احترام می گذارند. 
 3- اصل سوم - برابری: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) همه انسان ها را با هر نژاد، ملیت، قومیت و جنسیتی برابر می شمارد و هر نوع تبعیض نژادی را محکوم می کند.

4- اصل چهارم - حقوق بشر: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) خود را متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر می داند و اعتقاد دارد که اصول ارائه شده در این اعلامیه، حقوق تمامی انسان ها می باشد و سعی در اجرای عدالت دارد.
5- اصل پنجم - صلح بین المللی: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) هرگونه جنگ و خونریزی را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان شود، محکوم می نماید و به اصول اخلاقی عدم خشونت در برنامه های خود و پیاده شدن صلح بین المللی پایبند است.
6- اصل ششم - مبارزه با گرسنگی: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) می گوید داشتن غذای کافی حق تمامی انسان ها می باشد و حل این معضل را یکی از مهمترین اهداف خود می داند.
7- اصل هفتم - حقوق کودکان: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) کنوانسیون حقوق کودکان را پذیرفته است و سعی در رعایت و اجرای قوانین این کنوانسیون برای کودکان ایران و دیگر کشورهای جهان دارد.
8- اصل هشتم - محیط زیست: گرم شدن کره زمین، استفاده نامناسب از سوخت های فسیلی، آلودگی هوا و آب و محیط زیست، تخریب جنگل ها و مراتع و منقرض شدن نسل حیوانات به عنوان مسائل مهم برای جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) می باشند که آنها را محکوم می نماید.
9- اصل نهم - امداد: جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) یکی از مهمترین اهداف خود را امداد رسانی مادی و معنوی در زمان اتفاق افتادن بلایای طبیعی مانند خشکسالی، قحطی، سیل و زلزله و... می داند.

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد