فارسی | English
کمیته بهداشت و درمان جمعیت

گروه یاریگران درماني

ارتباط با ما

تلفن روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی
23051110

طرح بوی عید و بازدید از بیمارستان های کودکان
در آستانه سال نو


نوروز، جشن ايرانيان از روزگاران كهن، پرشكوه ترين جشن بهارى در جهان بوده است. نوروز، بهارانه اى است، كه روايت هاى تاريخ درباره پيدايش آن، بسيار گوناگون است؛ اما بايد پيشاپيش بدانيم نوروز، يك عيد و جشن كهن سال و بسيار باستاني است كه از نياكان ايرانيان به آنها رسيده و شايد بتوان گفت آيين نوروز از سده هاي سيزدهم و چهاردهم پيش از ميلاد و حتي اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد مرسوم بوده است.

حاجي فيروز، مردي است كه لباسهاي قرمزرنگ به تن ميكند، در خيابا نها ميچرخد و ميخواند و ميرقصد. او در شب عيد، يك دايره زنگي به دست ميگيرد و همراه با يك يا 2 تن ديگر در همه جا ميگردد و شادي و نشاط به ارمغان ميآورد. گفته ميشود او و همراهانش نمادي از يك سنت كهن در آذربايجان هستند.
تاريخچه ظهور حاجي فيروز به درستي معلوم نيست؛ اما در تمام متوني كه به آيينهاي نوروزي در جايجاي ايران در طول تاريخ اشاره كرده اند، از حاجي فيروز و عمو نوروز نيز حرفي به ميان رفته است. حاجي فيروز و عمو نوروز، شخصيتهاي نوروز هستند. حاجي فيروز پرچمدار سنت از راه رسيدن بهار است. او صورت خود را سياه ميكند و لباس قرمز برتن دارد. ميخرامد و ميرقصد و روح شادي و نشاط را در تمام نقاط شهر و روستا ميپراكند.
عمو نوروز، پيرمردي است كه لباس سنتي ايرانيان قديم را برتن دارد و نمادي از سال جديد است. عمونوروز به كودكان هديه ميدهد و با دادن پول، شيريني و تخ ممرغ رنگي، دل آنها را شاد ميكند. هنگام نوروز به دليل نو شدن سال، همه مردم به خريد لباس، شكلات و شيرينى و هدايا براي دادن عيدى به دوستان و خانواده خود مپردازند. با اين حال، در حالى كه بيشتر مردم مشغول خريد لباس، خانه تكانى و ساير كارهاى مربوط به آماده شدن براى تحويل سال و ورود به سال جديد مشوند، كودكان بيمار زيادى به همراه خانواده هاى خود مجبورند اين زمان و حتى ايام نوروز خود را در شرايط و جو سخت و سنگين بيمارستان ها بگذرانند. اين موضوع براى كودكان بی سرپرستى كه در شيرخوارگاهها و مراكز بهزيستى به سر مى برند نيز صادق است.

با توجه به هدف جمعيت دانشجويى – مردمى امام على (ع) در استفاده از آيين هاى دينى و ملى براى گسترش فرهنگ نوع دوستى و دگرخواهى، اين جمعيت، برنامه اى تدارك ديده كه در روزهاى پايانى سال نيز اين كودكان را تنها نگذارد و از اين راه افراد جامعه را به توجه و رسيدگى به اين كودكان ترغيب كند. به همين منظور طرح همه ساله در آخرين روزهاى سال در بيمارستا نها، شيرخوارگا هها و مراكز بهزيستى توسط جمعيت امام على (ع ) اجرا مى شود.

جامعه هدف: تمامى كودكان بسترى در بيمارستان هاى كشور و كودكان حاضر در شيرخوارگاه ها، پرورشگاه ها و مراكز بهزيستى كشور.

اهداف طرح در ارتباط با جامعه هدف:
1. ايجاد فضايى شاد و اميد بخش براى كودكان حاضر در مراكز بهزيستى و بيمارستان ها در آستانه سال نو.
2. آشنايى دانشجويان و مردم با بيمارستان هاى كودكان ، مراكز بهزيستى و شيرخوارگاه هاى موجود در كشور و گسترش فرهنگ توجه به اينگونه مراكز.
3. جمع آورى كمك هاى خيريه براى هزينه كردن به منظور تامين هزينه هاى دارو، آزمايشگاه و بيمارستان كودكان محروم بسترى در بيمارستان ها.
4. بهبود وضعيت بيمارستان هاى كودكان و مراكز بهزيستى و شيرخوارگاه ها به وسيله آگاهى دادن به مردم در مورد وضعيت اين مراكز.

 

نحوه اجراى طرح
براى اجراى طرح در روزهاى پايانى سال، به وسيله جمع آورى كمك هاى مردمى و شركت هاى توليدكننده اسباب بازى، هدايايى براى كودكان تهيه مى شود. به علاوها ز طريق ايجاد غرفه هايى در دانشگاه ها، با معرفى طرح براى دانشجويان، ضمن دعوت از دانشجويان براى مشاركت در اين طرح، هداياى آنها براى ارائه دادن به كودكان بيمار و بی سرپرست جمع آورى مى شود.
پس از تهيه هدايا بر اساس زمانبندى انجام شده، از دانشجويان، خيرين و مردم دعوت مى شود در ساعات تعيين شده در بيمارستان هاى كودكان، مراكز بهزيستى و شيرخوارگاه ها حضور به هم برسانند. در اين مراكز، خيرين ب ههمراه حاجى فيروز و اعضاى جمعيت، در بيمارستا نها و مراكز بهزيستى حضور مى يابند و با توزيع هدايا (شامل اسباب بازى، لباس و ...) شيرينى و شكلات و اجراى برنامه هاى شاد و مفرح براى اين دردمندان، آغاز سال نو را به آنها تبريك مى گويند.

بيمارستا نها و مراكزى كه در سالهای گذشته تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند
شيرخوارگاه رقيه (س)
بيمارستان مفيد
بيمارستان على اصغر (ع)
مركز طبى كودكان
شيرخوارگاه شهيد تركمانى
بيمارستان بهرامى
بيمارستان شهداى تجريش
مجتمع بهزيستى شهيد قدوسى

تامین هزینه های طرح

عمده هزينه هاى مورد نياز براى اجراى اين طرح، به وسيله برگزارى غرفه هايى در دانشگاه ها و فرهنگسراها كه در آنها انواع عروسك و كارت تبريك به فروش گذاشته میشوند، تامين میشود. ساير مبالغ به صورت كمك هاى نقدى در غرفه ها يا هنگام اجراى طرح در بيمارستا نها و مراكز بهزيستى جمع آورى میشوند.

چگونگی همکاری در این طرح

افراد داوطلب در این طرح می توانند برای حضور در برنامه هفتگی کمیته بهداشت و درمان جمعیت در بیمارستان های کودکان و یا طرح بوی عید، با روابط عمومی جمعیت تماس بگیرند.

شماره تلفن روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی: 23051110

 

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد