فارسی | English
سامانه ارتباطی اعضای جمعیت امام علی

سامانه دانشی جمعیت امام علی
--------------------

گالری عکس داوطلب
-------------

فرم همکاری داوطلبی

فرم پزشک داوطلب
ارتباط با ما

تلفن روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی
23051110

من یک پزشک داوطلب هستم

آیا شما هم می خواهید یک پزشک داوطلب باشید؟


 در حال حاضر پزشکان زیادی هستند که به صورت داوطلبانه با جمعیت امام علی همکاری می کنند
این پزشکان یا بسته به وقت شان، حضوری در مراکز امدادی جمعیت حاضر می شوند
و یا بسته به توان شان، تعدادی خدمات رایگان در طول سال به کودکان و خانواده های تحت پوشش ارائه می کنندشما نیز می توانید یک پزشک داوطلب باشید و با جمعیت امام علی در یاری کودکان تحت پوشش همکاری کنید

در صورتی که مایل هستید یک پزشک داوطلب باشید،
لطفا با کلیک بر تصویر زیر، فرم پزشک داوطلب را به دقت تکمیل نمائید
واحد پزشکی جمعیت امام علی با شما بسته به نیازهای موجود تماس خواهد گرفتهمه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد