فارسی | English

واحد سمعی و بصری جمعیت امام علی
----------
رادیو جمعیت امام علی
---


برنامه شماره 1


شماره دوم رادیو جمعیت امام علیهمه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد