سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌ نژاد، مؤسس جمعیت امام علی در روزنامه شرق

/
سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق ۱ـ بازی باخت باخت ۲ـ نهال کجاست؟ ۳ـ خانه دوست کجاست؟ ۴ـ هبوط اشک ها بر …
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

به یاد ابوذر

/
سی و نهمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   ممنونم که به من روحیه مرگ‌باوری می‌دین. این جمله …
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

آبی در

/
سی و هشتمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   ضرب دست انگشتان باران چه دلنوازانه می‌نوازد س…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

صاحب جهنم

/
سی و هفتمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   تلخ و تند و با کوبش سهمگین نفسهایش بر سینه کو…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

برپا... برجای زخم و زجر

/
سی و ششمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   نه این صورت ریخته یک تراژدی یونانی در پانصد سال پ…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

پیله های بی‌پروانگی

/
سی و پنجمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   مثل پیله ابریشم نشسته بر روی این دامنه تپه سر…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

دانه‌های این شب

/
سی و چهارمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   و تو چه دانی که گرسنگی چیست؟ دست نحیفی پشتم ر…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

صراط سرزمینم

/
سی و سومین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   یکی از روزهای زمستان سال ۱۳۸۲ بود. بر فراز پل عاب…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

امدادِ بر آب

/
سی و دومین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   درباره زلزله صحبت می‌کنیم. نگاهم به افقِ خسته چشم…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

آواربرداری از عروسک شیرین

/
سی و یکمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق   نه ترک بر دیوار یک خانه، و نه فرو ریختن سقف یک گا…
سلسله یادداشت های شارمین میمندی نژاد

خانه ایرانی

/
سی‌امین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق اگر گیاه می‌دانست که هر صبح چه قدر تلخ به فاطمه کوچک می‌گذر…