برگزیده شدن دو تن از دختران خانه ایرانی جمعیت امام علی یزد در جشنواره‌ی استانی نقاشی کودکان شهر-جهانی

/
  روابط عمومی خانه ایرانی جمعیت امام علی در یزد تلفن: ۰۹۱۳۰۰۱۴۶۸۲