مطالب توسط نیما مختاریان

جوابیه جمعیت امام علی به روزنامه کیهان

گرچه این اولین بار نیست که روزنامه کیهان تهمت‌هایی نثار جمعیت امام علی(ع) و شارمین میمندی‌نژاد می‌نماید، تاکنون لزومی به پاسخگویی به اتهامات درج شده ندیده بودیم. چرا که در بسیاری موارد تناقضات و پایه‌های استدلالی سست نگارنده(گان)، خود، پاسخی بر بی‌اساس بودن مطالب بوده است. لیکن با توجه به ادامه این رویه و رشد […]