عکاسی با موبایل بچه‌های خانه ایرانی شهرری از مراکز جمعیت امام علی

کانال تلگرام هنرمندان بلوچ

صفحه اینستاگرام هنرمندان بلوچهنرمندان بلوچعکاس: سخی داد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی داد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سعید بلوچ

صورتم را به طرف خورشید می‌کنم و راز دلم را به او می‌گویم او جواب داد رازت را به دلت نگه دار

هنرمندان بلوچعکاس: میرمحمد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی داد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی داد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی داد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچشب یلدا
عکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچزباله‌گردان زمان‌آباد
عکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچاكنون آمده ام تادستهايت را
به پنجه طلايی خورشيد دوستی بسپاری
در آبی بيكران مهربانی ها به پرواز درآيی
و اينك شكفتن وسبز شدن درانتظار توست
عکاس: سخی‌داد بلوچ

هنرمندان بلوچبرگ ریزان می شود همه می گویند پاییز آمد.
اینطور نیست، آنها لباس سبز شان از دست می دهند این حق درختان نیست
عکاس:مرتضی بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس:سعید بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس:سعید بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس:محمود بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس:مرتضی بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: محمود بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی‌داد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی‌داد بلوچ

هنرمندان بلوچپسری دوست را از تاریکی به روشنایی می برد تا به آرزو هایش برسد
عکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچبچه‌ای را پدرش هر روز برای زباله‌گردی می‌فرستد
اما آن بچه هزاران آرزو دارد، آرزویش را خودش با دستان خود نابود میکند
متن: مرتضی بلوچ
عکاس: صادق بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: مرتضی بلوچ

هنرمندان بلوچ

این پسر پر از خوشی است زيرا که دنيا برایش به اندازه یک کف دست است
او نمی داند خوشی هایش به چه اندازه زودگذر هستند
او فکر می کند که هیچ غمی ندارد اما هزاران غم برایش به انتظار نشستند
متن و عکس از: اربلی بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچصبح که بیدار میشوم چاره ای ندارم جز زباله گردی این گذر زندگی من است
متن: مرتضی بلوچ
عکاس: حسین بلوچ

هنرمندان بلوچدختر ۳ساله ای از دریچه به آرزو هایش نگاه میکند که کدام یک از آرزوهایش خوب هستند
اما به هیچ کدام از آرزوهایش نگاهی ضعیف نکرد بلکه نگاهی شجاعانه کرد!
متن و عکس از: اربلی بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچاعتیاد زیر پا
عکاس: سعید بلوچ

هنرمندان بلوچبا آنکه دستهایم را بسته‌اند، اما نورافشانی می‌کنم به این دنیا..
متن: مرتضی بلوچ
عکاس: محمود بلوچ

هنرمندان بلوچغرق شده بودم در اعتیاد اما تو مرا از سیاهی اعتیاد نجاتم دادی
متن: مرتضی بلوچ
عکاس: صغری بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: حسین بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: محمود بلوچ

هنرمندان بلوچاین برف وسرما نمی توانند مرا از هدفم دور کنند
چون آنقدر به هدفم نزدیک شدم که دستم به آن میرسد
متن: مرتضی بلوچ
عکاس: سخی‌داد بلوچ

هنرمندان بلوچتنها ایستاده‌ام برگ‌هایم خشک شده‌اند
می‌خواهم به خوابی فرو بروم، کسی نیست مرا بیدار کند
متن: مرتضی بلوچ
عکاس: محمود بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی‌داد بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: اربلی بلوچ

هنرمندان بلوچعکاس: سخی‌داد بلوچ