پدر خانواده اعتیاد دارد.شیشه و گرد مصرف میکندو حدود ۲ سال است که مادر خانواده طلاق گرفته.صاحبخانه وسایل خانواده را به خیابان ریخته بود که به کمک اهالی یه وام سه ملیونی از بانک برای خانواده گرفته می شود و یک خانه با ۵ ملیون و ۲۰۰ تومان اجاره رهن میکنند.‌
خانه اصلا مناسب نیست .کل خونه نم داده است .بوی نم واقعا اذیت کننده است .
سقف خانه کامل نم داده بود وامنیت نداشت.
مادر خانواده از بیماری قند رنج می برد که تحت کنترل بود.
پسر بزرگ خانواده که ۱۶ سال داشت ترک تحصیل کرده بود و کار ساختمانی انجام میداد هر وقتم که کار نبود دستفروشی لباس میکرد.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here