ماشین هم توان ادامه دادن را ندارد…
آمپر ماشین بالا آمده و ناگزیر کولر را خاموش می کنیم.
دمای هوا پنجاه درجه را رد کرده و مسیر دیگر برای ماشین مناسب نیست.
بعد از ده دقیقه پیاده روی به چهار کپر می رسیم
گویا اینجا انتهای دنیاست
مکانی بدون آب ، برق ، بهداشت
اینجا چهار کپر است و تریاک و تریاک…
واقعا جهنم است
یک زن حامله، یک کودک نابینا و یک نوزاد چهار ماهه
از زمین آتش می بارد و از یک تیم پنج نفره فقط یک نفر برای چند ثانیه با پای برهنه رو زمین دوام می آورد.
از روستا دور می شویم من به این فکر می کنم که خدایا دو فرشته ات در جهنم چه می کنند ؟

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – کرمان – ۱۳۹۵

20