مادر خانواده با شش فرزندش زندگی می‌کند. پدر خانواده را رها کرده است. حدود یک‌سال است که از افغانستان به ایران آمده اند.

پسر بزرگ خانواده بیست و پنج سال دارد. به خاطر تصادف مشکل عصبی پیدا کرده است. دائم راه می رود و با خودش حرف می‌زند. هزینه‌ی داروهای او ماهانه هفتاد هزار تومان است.

دختر بزرگ‌تر بیست و دو سال دارد. ازدواج کرده و باردار است. شوهرش به افغانستان رفته و دختر فعلا با خانواده خود زندگی می‌کند.

دو پسر چهارده و دوازده ساله‌ی خانواده به ترتیب شاگرد خیاطی و دست‌فروش هستند و مخارج خانواده را تامین می کنند.

دختر هفت ساله‌ی خانواده باید امسال به مدرسه می‌رفت ولی موفق به این کار نشده است.

یک دختر چهار ساله نیز دارند.

مادر گاهی بر روی شال پولک‌دوزی می‌کند که به ازای هر پنجاه شال هشت هزار تومان می‌گیرد.

خانواده نیازمند دریافت کیسه‌ی غذایی ماهانه، کمک درمانی و کمک آموزشی تشخیص داده می‌شود.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here