«در جامعه اسلام علی نمی شود کسی به فکر خودش باشد و عده ای از مردم فراموش شده باشند. شیطان این مملکت را حیاط خلوت مخدر خودش کرده است. شیطان اینجا را حیاط خلوت فحشا و اعتیاد کرده است. فکر نکنیم از سونامی شیشه در امان هستیم. شیطان اعتیاد پشت در خانه های ماست اگر هشیار نباشیم. یک قدمی خانه کسی فردی شیشه کشیده و کسی را سلاخی کرده است. مگر این مملکت خانه ما نیست و این همه جوان بچه های ما نیستند؟ آنچه بر خود نمی پسندیم بر دیگران هم نپسندیم. ما نمی توانیم بگوییم یک جامعه اسلامی داریم ولی بعضی ها در آن دارند نابود می شوند.»
«امروز جمعیت امام علی می بیند که متاسفانه برای یک بچه ای که زار و نزار زیر دست و پای پدر شیشه ای اش افتاده، هیچ کاری نمی تواند بکند چون هیچ کس در این جامعه نمی خواهد بشنود. گوشها ناشنواست، دلها مرده است. چرا به اینجا رسیدیم؟ چرا این اتفاق برای جامعه ما افتاده؟ چطوری می شود که یک انسان به جایی می رسد که نمی تواند بفهمد چیزی دردناک که بر خودم نمی پسندم، حق دیگری هم نیست. امروز از عدالت اجتماعی صحبت می کنیم ولی ما قبل از اینکه آدم عادل داشته باشیم که عدالت را بفهمد، باید آدم ها در حق خودشان عدالت را رعایت کنند. یعنی وقتی ما با آدمی صحبت می کنیم و از تجاوز و درد و کشته شدن یک کودک می گوییم و این آدم وجودش خاموش است و نمی شنود، او در اصل کسی است که به خودش تجاوز کرده، خودش را کشته، به خودش خیانت کرده، به خودش دروغ گفته. تا رسیده به اینجایی که شان انسانی و کمال انسانی را نمی فهمد و یک کودک معصوم را درک نمی کند… عدالت یک مفهومی دارد: وزن و توازن. در بی عدالتی، توازن به هم خورده است. توازن اندک اندک به هم می خورد و ما بی خبریم.»
«ما اگر دنبال جامعه دینی می گردیم، جامعه دینی فقر را تحمل نمی کند. فقر نشانی از شیطان است. در قرآن برای زدودن فقر از جامعه فرمان دینی داده است. نشانه ظلم چیست؟ ایجاد فقر. نشانه بدتر ظلم چیست؟ مناطق فقر، فضاهایی که فقرا در آن آزار و اذیت می کشند. چرا در جامعه ما عدالت مرده؟ چرا بچه ای را در سرزمین ما میکشند، پوست می کنند، تکه تکه می کنند و ما نمی فهمیم؟ از خودمون بپرسیم تقصیر کیست؟ همان طور که با یک خبط کوچک نماز آدمی می شکند، خون و درد و داغ این همه بچه بی گناه هم، نماز و اسلام هر مرد مسلمانی را شکسته است. هر کس که امروز درد دین دارد باید برای احقاق حق این بچه ها داد بزند. امروز هر کس درد انسانیت دارد باید فریاد بزند. چطور ما می توانیم ادعای اسلام بکنیم و پشت سرمان کودکی باشد که دارد درد می کشد و گریه و زاری می کند؟ چطور می توانیم ما او را نبینیم و از کنارش بگذریم؟»
شارمین میمندی نژاد در نهایت با اشاره به بسته شدن دفتر جمعیت امام علی در کرمان که به دلایل نامعلوم از زمستان تا کنون بسته مانده، گفت: هر جا رفتیم و التماس کردیم که بچه ها گرسنه پشت در این خانه مانده اند و خانه امیدشان بسته شده است. گفتیم شما با این کارتان تعدای جوان عضو جمعیت را که احساس کردند می شود برای مقابله با معضلات در این کشور کاری کرد در خانه امیدشان را بستید. خانه ی کودکان کار در کرمان بی هیچ دلیل قفل شده است. ما توقع داشتیم کلید آقای رییس جمهور، در خانه های فساد را قفل کند و دستِ دست درازان به مال و ناموس مردم را ببرد، نه اینکه در خانه ای را قفل کند که نور امید محرومان و کودکان یتیم شهر است.»
================
جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶
به وبسایت ما سربزنید:
www.kuchegardan.org
www.sosapoverty.org
به صفحات فیسبوک ما بپیوندید:
جمعیت دانشجویی امام علی- علیه السلام
شارمین میمندی نژاد – Sharmin Meymandinejad