براى فرزند كارگرى كه از بيمارى ميكروسفالين ( كوچكى سر) رنج مى برد چه كنيم؟ درد بى درمان است. اما فقر دردهاي دیگری هم بر جان بيمارش نشانده كه درمان دارد و ما درمانش مى كنيم ما كه به مرض كوچكى قلب دچار نيستيم، هستیم؟

====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق— سعیدآباد و باغکمش– 1394