پدر خانواده سالها به بیماری سرطان دچار بوده و حدود ۲ هفته پیش فوت کرده. چهار دختر دارند که به سختی به خانه شوهر فرستاده شده اند و یک پسر حدوداً ۳۰ سال که شاگرد مکانیکی هست وفعلاً هزینه زندگی را او تامین میکند . مادر به دلیل سالها کار در خانه های مردم ، دچار بیماریهای زیادی شده است ولی هزینه درمان ندارند. بعلاوه، آزمایش سنجش تراکم استخوان که باید حتما انجام شود ولی هزینه آن موجود نیست.
(فاقد عکس)

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here