مسئول طرح کوچه گردان عاشق در زنجان، اعلام کرد: اعضای جمعیت امام علی (ع) در زنجان برای طرح کوچه گردان عاشق در غالب 3 تیم شناسایی، جذب مالی و تدارکات فعالیت می کنند. تیم شناسایی از دو روز قبل فعالیت خود را جهت شناسایی خانواده های محروم برای این آیین آغاز کرده است. این تیم فعلاً در غالب 12 گروه در محله های محروم زنجان آغاز به کار کرده است و در روزهای آتی تعداد این گروه ها افزایش یافته و حدوداً به 17 گروه خواهد رسید.

وی گفت تاکنون محله های اسلام آباد، بی سیم، حسینیه، بابائیان، کوی فاطمیه(مال دره)، کوی وحدت(خان دره)، اصغریه، کوی شهدا، لب خط، رضویه(گونیه)، روستاهای دواسب، پایین کوه، سایان و حسن ابدال برای شناسایی در زنجان انتخاب شده اند اما در نظر داریم که در ادامه ی فرآیند شناسایی، روستاهای محروم بیشتری را شناسایی کنیم.

وی افزود هم اکنون تعداد اعضای فعال برای این طرح در زنجان در حدود 60 نفر می باشد و در ادامه نیاز است برای اجرای هر چه بهتر این طرح و همچنین تأمین هزینه های اجرایی آن، افراد داوطلب و خیر از دانشحویان و مردم برای همکاری و همیاری در طرح به تیم ها اضافه شوند.

قابل ذکر است که برای همکاری در طرح کوچه گردان عاشق می توانید در وبسایت، ( فرم همکاری در اجرای طرح ) را تکمیل نمائید.