با شروع هفدهمین آیین کوچه گردان عاشق تیم های شناسایی جمعیت امام علی (ع)کار خود را آغاز کردند و به محله ها و مناطقی سرزدند که شاید تا کنون اسم آن ها شنیده نشده باشد و از وضعیت زندگی آن ها کسی مطلع نباشد.
خانه ایرانی مولوی جمعیت امام علی (ع) نیز تیم شناسایی خود را به سه محله در جنوب شرق و جنوب غرب تهران فرستاد تا از وضعیت زندگی ساکنان آنجا مطلع گردد.
علی رضایی مسئول شناسایی این مناطق در این باره گفت: «کار شناسایی سه منطقه شاد آباد، سعید آباد و خاوران به پایان رسیده و تعداد مشخص خانواده نیازمند و محروم شناسایی شده است. »
وی درباره معضلات این مناطق تصریح کرد: «مردم خاوران با مشکلاتی چون اعتیاد، معلولیت های شدید جسمی ، از کار افتادگی سرپرست خانوار و در نهایت فقر نسبی مواجه اند. همین امر گذران زندگی را برای آن ها دشوار کرده است.»
رضایی افزود: «در محله شادآباد و سعید آباد جنس معضل با محله ای مانند مولوی متفاوت است. ما در این مناطق با کودکان کار و شمار بالای افراد گرفتار اعتیاد روبه نیستیم بلکه در این محلات بیشتر افراد بعد از پایان دوره دبیرستان و گرفتن مدرک دیپلم ترک تحصیل می¬کنند و به دلیل درآمد کم یا از کارافتادگی سرپرست خانواده به مشاغل خانگی روی می آورند. در این جا بحث توانمند سازی و افراد و خانوار ها برای توسعه کار آن ها قابل مطرح کردن است که در آینده برای آن برنامه ریزی های لازم به منظور برداشتن گامی موثر صورت خواهد پذیرفت.»

2