تیم شناسایی خانۀ ایرانی فرحزاد جمعیت امام علی (ع) در هفدهمین آیین کوچه گردان عاشق، به شناسایی خانواده های محروم در محلات اسلام آباد، نعمت آباد، دولتخواه، اسماعیل آباد و همچنین کوره های آجرپزی منطقۀ 19 تهران پرداختند.

زینب مولایی، مسؤول تیم شناسایی در گفتگو با خبرگزاری جمعیت، مشکلات مربوط به ساکنان کوره ها را از سایر محلات بازدید شده وخیم تر دانست. مولایی در این باره گفت: «اوضاع افراد در کوره های مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد و شرایط رفاهی کوره ای که چند خانوادۀ افغان در آن ساکن هستند، نسبت به وضعیت مهاجران فصلی و کورۀ کارگرانی که سالها پیش از کردستان به آنجا مهاجرت کرده اند به مراتب ضعیف تر است. خرابی بخشی از ساختمان محل اقامت این خانواده ها، بهداشت پایین، عدم دسترسی مناسب به آب و حمام و نداشتن لوازم زندگی مانند یخچال و کولر از جمله مشکلاتی است که این افراد درگیرش هستند».

مولایی دربارۀ فعالیت شناسایی در محلۀ دولتخواه و اسماعیل آباد توضیح داد:« در تعامل با سرای محلۀ واقع در این ناحیه و همچنین گفتگو با اهالی محل، نشانی 35 خانوادۀ محروم را به دست آورده و برای شناسایی مراجعه کردیم که در بیشتر آنها زنان، سرپرستی خانواده را بر عهده داشتند. به عنوان مثال یکی از حادترین موارد مربوط به خانواده ای بود که در آن پدر به شیشه  اعتیاد داشته و به جرم آزار و تهدید همسر و همین طور کودک آزاری در زندان به سر می برد و در نتیجه مادر خانواده را سرپرستی می کرد».

عضو جمعیت امام علی (ع) از اعتیاد، پدیدۀ کارتن خوابی و نا امنی به عنوان معضلات اصلی محلۀ اسلام آباد و تپه های اطراف نعمت آباد یاد کرد و گفت: «خوشبختانه در این محلات کمتر با معضل کار کودک مواجه هستیم و بچه ها عموماً قادر به ادامۀ تحصیل هستند، اما موضوع اعتیاد و فقر فرهنگی کماکان به چشم می خورد».

وی در پایان تأکید کرد که به منظور رسیدن به نتیجه ای کلّی دربارۀ وضعیت فقر و آسیب های اجتماعی در این محلات،باید در راستای جلب اعتماد ساکنان  این مناطق تلاش کرد تا در آینده امکان بررسی های دقیق تر و اصولی تر این معضلات میسر باشد.

te-sh-011