به گزارش خبرگزاری جمعیت امام علی (ع)، اعضای داوطلب جمعیت تاکنون در مناطق صالح آباد، شهرک ابوذر و پشت مصلّای شهرستان سبزوار، حدود ۳۰ خانواده محروم را شناسایی کرده اند.
نوشین نوحه سرا، رابط جمعیت امام علی و تیم اعزامی به سبزوار، در این راستا به شناسایی خانواده ای اشاره کرد که در آن علاوه بر فقر و مشکلات اجتماعی فراگیر در منطقه، پدر و مادر هر دو دچار معضل اعتیاد هم بودند و کودک ۸ سالۀ آنها نیز در اثر اعتیاد به مواد مخدر سنّتی دچار کاهش شدید میزان ضریب هوشی شده و به همین علّت از مدرسه اخراج و به مدرسۀ کودکان استثنائی منتقل شده بود.
این عضو جمعیت امام علی (ع) با بیان این که متأسفانه مردم بعضی از مناطق شهرستان سبزوار با محرومیت های بسیاری مواجه اند ادامه داد: « طبق اطلاعاتی موجود، روستاها و حتی برخی از شهرهای کوچک اطراف سبزوار هم نیازمند توجه و رسیدگی اساسی هستند؛ اما متاسفانه با توجه به کمبود امکانات و گستردگی آسیب های اجتماعی، کار شناسایی تیم اعزامی جمعیت امام علی (ع) در مدت یک هفته ای که از آغاز طرح می گذرد فقط در مناطق حاشیۀ این شهرستان امکان اجرا داشته است».
مسؤول هماهنگی آیین کوچه گردان در شهرستان سبزوار بیان کرد : « نخستین بار است که به کمک جمعی از داوطلبان، فعالیت شناسایی خانواده های محروم در شهرستان سبزوار صورت می گیرد».
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده طرح های دیگر جمعیت نیز در این مناطق اجرا شوند و تدبیری اساسی برای رفع مشکلات رفاهی و فرهنگی در این شهر و روستاهای اطراف اندیشیده شود.

شماره کارت جهت برنامه غذا رسانی برای مبارزه با گرسنگی کودکان (آیین کوچه گردان عاشق) :
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۱۳۰۸ بنام جمعیت امام علی
تلفن ستاد مرکزی طرح کوچه گردان عاشق:
۰۲۱- ۵۵۱۵۴۱۶۵ (۵۵۶۰۳۴۳۶)
روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی :
۰۲۱- ۸۸۹۳۰۸۱۶ (۸۸۹۰۶۴۲۷)

si-kh-017