تیم شناسایی جمعیت امام علی (ع) در استان همدان در محله های خضر، مجید آباد، کشتارگاه، حصار مطهری و دیزج (کوی ولیعصر) و همچنین روستای سرخ آباد، حدود۵۰ خانوادۀ محروم را شناسایی کردند.

سمیرا عظیم پور، مسؤول اجرایی طرح کوچه گردان در استان همدان دربارۀ شناسایی های محلۀ دیزج گفت: «در بخش های انتهایی این محله و در فاصلۀ۵۰۰-۴۰۰ متری از منازل مسکونی، تپه ای به نام «تیس لر» وجود دارد که در زبان محلّی به معنی « خیلی خیلی کثیف» است و همین نام نشان از وضعیت بغرنج این منطقه دارد که به پاتوق معتادان، کارتن خواب ها و زباله گردها تبدیل شده است.

عظیم پور ادامه داد: «می توان گفت تقریباً همۀ ساکنان این محله از نظر مالی در مضیقه هستند و برای اجرای طرح کوچه گردان ناچار بودیم از بین این افراد، خانواده هایی را گزینش کنیم که شرایط وخیم تری داشتند».

وی بیکاری را از مهم ترین مشکلات منطقه دانست و تصریح کرد: « اغلب ساکنان این محله را کارگرانی تشکیل می دهند که به شکل روزمزد کار می کنند و بنابراین خیلی از روزها بیکار می مانند و تعداد زیادی از مردان هم اصلاً کاری ندارند و حتی بعضاً درگیر اعتیاد نیز هستند. به علاوه برخی از ساکنان محلۀ دیزج خصوصاً مستأجرها، به آب لوله کشی دسترسی ندارند و ناچار به استفاده از آب چاه یا قرض گرفتن آب از همسایه ها هستند. برق خانه ها هم از طریق سیم کشی های غیر قانونی تأمین شده و با وجود سرمای شدید این منطقه در فصل های سرد سال، برخی از منازل به گاز هم دسترسی ندارند».

عظیم پور اضافه کرد: «بهداشت پایین و آلودگی های محیطی به خاطر رهاسازی فاضلاب خانه ها در جوی ها، ناامنی و فقر مالی ساکنان از دیگر مشکلات این محله بود و اعتیاد نیز حتی بین زنان به وضوح در حال گسترش است».

به گفتۀ مسؤول تیم شناسایی استان همدان، کار کودک و مشاغل کاذب نیز در محله های حاشیه نشین همدان به وفور دیده می شود. وی در این باره توضیح داد: «در شناسایی ها چندین مورد را دیدیم که پدر خانواده گرفتار اعتیاد شده و خانه را ترک کرده بود و فرزندان علی رغم این که واقعاً دوست داشتند درس بخوانند ناچار به ترک تحصیل بودند تا با پرداختن به کارهایی مانند جمع آوری ضایعات، شستن سنگ قبرهای گورستان و یا کار در مزرعه به همراه مادرانشان، مخارج زندگی خانواده خود را تأمین کنند. پوست کندن پیاز هم یکی از کارهایی بود که زنان انجام می دادند و برای هر تور بزرگ پیاز فقط ۱۵۰۰ تومان دریافت می کردند».

عضو جمعیت امام علی (ع) دربارۀ شناسایی های روستای سرخ آباد اظهار کرد: « با این که لوله کشی آب در این روستا انجام شده است، آب شدیداً شور بوده و قابل شرب نیست. به علاوه از حدود ۳۵۰ خانوار ساکن روستا، فقط  خانواده هایی که وضعیت مالی نسبتاً مناسبی دارند می توانند فرزندانشان را با سرویس به مدارس اطراف بفرستند، اما خانواده هایی هم هستند که این امکان را ندارند و درنتیجه کودکانشان پس از گذراندن مقطع ابتدائی ترک تحصیل می کنند».

وی در پایان اضافه کرد: « خشک شدن رودخانه و کمبود آب سبب از رونق افتادن صنعت کشاورزی در روستا شده و حتی از آب سد سرخ آباد نیز برای مصرف منازل مسکونی همدان استفاده می شود و به کشاورزان تعلق نمی گیرد».