اینجا خیر آباد جاسک است ، سرزمینی محروم از این خاک
هنوز روز اولی که به خیرآباد رفتیم را به خاطر دارم
شهریور سال ۱۳۹۱
زهرا دخترک ۹ ساله وقتی داشتیم با ماشین می رفتیم در آن تاریکی شب صدای خدا شده بود و می گفت:
بازم بیاین
اکنون تیرماه ۱۳۹۳ است
اینبار برای کوچه گردان عاشق دوباره بهشون سر زدیم. زهرا کارنامه اش را آورد و همه درس هاش خیلی خوب بود. کلی تشویقش کردم، هنوز برق چشماش و ذوق کردنش رو یادم هست
کودکان خیرآباد شاید پابرهنه باشند، شاید موهایشان از سو تغذیه تغییر رنگ داده باشد. اما بسیار باهوش هستند
جمعیت امام علی هرمزگان همواره برکت خود را از بودن در کنار این کودکان گرفته است.امسال در شب های قدر آن ها به یک سال زندگی ما برکت خواهند داد.
جاسک در ۳۰۰ کیلومتری بندرعباس قرار دارد.
گزارش تیم شناسایی جمعیت امام علی هرمزگان – ۱۳۹۳

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.