در این کوچه گردی ها
کوچه به کوچه…
قدم به قدم…
لحظه به لحظه…
باید ذکر و دعا گفت تا مَبادا رنج کودکی را نادیده بگیری…
تا مَبادا چشمانت به رنج و درد عادت کند که نبینی و نشان ندهی…
که گوش نباشی و فریاد نزنی…

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here