افراد خانه شامل مادر، پدر، دو پسر شانزده و یک ساله و یک دختر هفت ساله است .
کم‌تر از یک سال است که از راه غیرقانونی از افغانستان به ایران آمده‌اند.
پسر شانزده ساله در افغانستان تا کلاس چهارم دبستان خوانده و بعد از آن کار کرده‌است. در ایران از هفت شب تا هفت صبح در کارخانه پلاستیک شب‌کاری می‌کند.
حدیثه دختر هفت ساله به دلیل نداشتن کارت آبی مراحل ثبت‌نام مدرسه‌اش هنوز انجام نشده‌است.
پدر خانواده سبزی‌کاری می‌کند و مادر بیان می‌کند درآمد پسرم بیشتر کمک‌رسان خانه است وکار پدرش خیلی درآمد ندارد.
این خانواده در نزدیکی مسجد روستا ده خیر سکونت دارد. وسایل خانه محدود و فرسوده است.

نیازمند دریافت کیسه غذایی نیستند ولی باید به وضعیت کودکان رسیدگی شود.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here