دو خانواده افغان در خانه‌ی استیجاری دو طبقه زندگی می‌کنند. طبقه اول كه زيرزمين محسوب مي‌شود در اختيار مادر و پدري پير و يك دختر و پسرشان است. خانه هيچ پنجره‌اي به بيرون ندارد. آشپزخانه و حمام و دستشويي بين دو طبقه مشترك است. مخارج اين خانواده را مادر و دختر با سبزي‌كاري و درآمد روزي پنج هزار تومان تامين مي‌كنند. پدر خانواده پير، بيمار و ازكارافتاده است. پسرخانواده نيز بيكار است.
در طبقه دوم، دختر بزرگ خانواده به همراه همسر و سه پسرش زندگي مي‌كند. مادر خانواده به همراه مادر و خواهرش به سبزي‌كاري مي‌رود و پدر در كارخانه كارگري مي‌كند كه حدود هفتصد هزار تومان حقوق می‌گیرد.كودكان خانواده به مدرسه مي‌روند و كار نمي‌كنند.
هر دو خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here