خانواده در خانه‌ی کوچکی با یک اتاق و حیاط کوچک ساکن‌اند. چهار فرزند دارند که سه نفر از آن‌ها در مدرسه‌ی خیریه تحصیل می‌کنند. پدر خانواده از سال شصت و هفت در ایران مهاجر است و به زباله‌گردی اشتغال دارد.

مواد غذایی خاصی در خانه مشاهده نشد.

با توجه به وضعیت اشتغال سرپرست (زباله گردی)، تعداد نفرات بالای خانواده  و حضور کودک خردسال؛ خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شود.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here