پدر خانواده اعتیاد داشته و چند بار دستگیر و زندانی می شود و آخرین بار حدود ۲ سال پیش در زندان دست به خودکشی می زند. در حال حاضر مادر با ۳ فرزند پسر ۸ ،۱۰ و۱۱ ساله خود در یک خانه اجاره ای کوچک بدون هیچ درآمدی زندگی می کنند. البته تحت پوشش کمیته هستند .بچه ها بدلیل مشکلاتی که در گذشته شان بوده بسیار پرخاشجو و تندخو هستند.

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.