مدیر امور مالی جمعیت امام علی (ع)، معصومه ملکوتی، اعلام کرد که تنها شماره حساب ویژه کمک های نقدی برای تأمین هزینه های اجرای هفدهمین آیین کوچه گردان عاشق، حساب جاری جام بانک ملت شعبه هجرت؛ به نام جمعیت دانشجویی امام علی می باشد.

حساب جاری جام بانک ملت شعبه هجرت؛ به نام جمعیت دانشجویی امام علی
شماره حساب: ۹۴ / ۵۷۷۴۶۸
شماره کارت عابر بانک همین حساب:
۱۳۰۸ – ۷۰۰۳ – ۳۳۷۷ – ۶۱۰۴
کد شبا : IR980120000000000057746894

وی گفت که بخش اهدای برکت (فروشگاه کوچه گردان عاشق) نیز در حال راه اندازی است که مردم نیکوکار و خیر می توانند با مراجعه به لینک فروشگاه کوچه گردان عاشق و خرید اینترنتی (با شماره کارت و رمز دوم) بخشی از محتویات یک کیسه و یا خرید یک کیسه کامل و یا بیشتر از آن، در تأمین هزینه های اجرایی این طرح به ما یاری رسانند.

همچنین وی افزود امکان واریز مبالغ اهدایی از طریق دونیت کوچه گردان عاشق نیز وجود دارد که مردم نیکوکار و خیرین کافی استبا مراجعه به آدرس زیر در تأمین هزینه کیسه های مایحتاج به ما یاری رسانند.

https://donate.sosapoverty.org/kuchegardan

برای  دسترسی به بخش همیاری (کمک نقدی / غیر نقدی)، « اینجا » را کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی (۸۸۹۳۰۸۱۶-۰۲۱) تماس بگیرید.