پدر خانواده اعتیاد دارد و شیشه مصرف میکند تا حالا دو بار اقدام به ترک کرده ولی دوباره مصرف رو شروع کرده است .
مادر خانواده حدود ۷ سال هست که بیماری هپاتیت B دارد ولی پیگیری نکرده خودش میگوید که خواب دیده ام که شفا پیدا کردم .
کار تعمیر لباس انجام میدهد که هر روز حدود ۳ هزار تومن کار میکندو هیچ منبع درآمددیگری ندارند (یارانه ان که هست)
۴ بچه دارد.۳ پسر و یک دختر
حمام ندارند و بچه ها درحیاط حمام میکنند.
بچه ها سوءتغذیه دارن.
پسر بزرگ خانواه که ۱۳ سال دارد به همراه دایی خود که میوه میفروشد کار میکند که به جای پول به آنها سیب زمینی ، پیاز و میوه میدهد.
خانواده در فقر شدید مالی بسر میبرند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here