صدای بید گنه را همه شنیده اند. بید گنه را همه با انفجار زاغه مهمات پادگان ملارد می شناسند ولی صدایی که اینبار خواهید شنید صدایی است که در پستوی اعتیاد و فقر و فحشا خاموش مانده.
فقط در خانه سالمندان نیست که مادران چشم انتطار قلب های مهربان و نگاه های محبت آمیز هستند. بید گنه پر است از خانه های سالمندان! پر است از بغض تنهایی.
از میان کوچه های خاکی همیشه شلوغش، جوی کوچک یا فاضلاب رد می شود و همین جوی تنها وسیله بازی و شیطنت بچه های قد و نیم قد است که با لباس های خاکی و وصله دار از فشار دیوار های خانه می گریزند و سر از کوچه در می آورند و بی خیال از سمفونی پر از درد حاشیه نشینی با توپ پلاستیکی شان از این سوی جوی به آن سوی جوی می پرند.
در خانه ای پای صحبت مادری می نشینیم که از حکایت تلخ زندگی اش می گوید.از اینکه چگونه توسط پدر و مادرش فروخته شد.صیغه های ناخواسته خونده شد و پای عقد، به اجبار نشست.چگونه شوهر سومش او را شکنجه می داد و به هزار شکنجه توانست طلاق بگیرد.می پرسم این دو بچه شناسنامه دارند،در جواب ماجرای ازدواج چهارم را به وسط می کشد.از تابعیت غیر ایرانی پدرشان می گوید که به شناسنامه نداشتن و عدم تابعیت ایرانی برای کودکان حاصل از ازدواج آخر انجامید.
اینجا بیدگنه است.روستایی کارگری که مردمانش برای کار باید به شهر بروند.
بیژن کثیف،ضایعات جمع کن روستا اسمی است سر زبون بچه های محله.وارد خانه مرد ضایعات جمع کن می شویم.مردی که اعتیاد سالهاست او را خاموش کرده.پسری ۳ ساله که با سیاهی دست و پنجه نرم می کند خشک و بهت زده پیش خود می گوید کاش مرده بودم به جای اینکه مجبور به زندگی توی این نکبت باشم.
اینجا بهت زده میمانی که پای کدام یک از دردو دل های مادران بشینی.رنج کدام خانه را بنویسی و کدام را همدلی کنی.

رد پای فقر و کارتن خوابی تا ورودی امام زاده ی روستا کشیده شده.صحبت های زن کارتن خواب را فقط خودش میفهمد.جملات ضد و نقیض،حرفهای رمز آلودش،آرزوی عجیبش را در کلیپ گرفته شده از او به زودی خواهید شنید.خادم مکان می گوید چند ماهی است اینجا آمده.بارها پی گیری کردم که بیایند و او را ببرند.به ۱۱۰ گفتم آمدند و گفتند او که مجرم نیست و ما جرمی از او ندیده ایم.به بهزیستی نامه زدم جوابی نگرفتم و می گوید امیدوارم شما کاری کنید.
فقر و بیکاری و بیماری،ترجیع بندی همیشگی از زندگی مردمان این حصار دور افتاده است.اینجا هرمادری یک “چرا رفتی” ای دارد.

خانه ایرانی ملک آباد کرج؛ تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۳

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.