شهر ری… باقرشهر… کهریزک…
قبل تر ها این ها برایم فقط نام ایستگاه های مترو بود
قبل تر ها خواب بودم و بیخبر از دور و اطرافم
قبل تر ها هنوز کوچه ها را قدم به قدم طی نکرده بودم و درد هایت را ندیده بودم
قبل تر ها “عاشق” نبودم…

#کوچه_گردان_عاشق
#شهرری

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here