هر اتاقِ یک خانه‌ی ۴ اتاقه را به یک گروه اجاره داده بودند. ساکنین دو اتاق مجرد بودند و دو اتاق دیگر در اختیار دو خانواده بود. خانه یک حمام و دستشویی داشت که مشترکا استفاده می‌شد.
یکی از خانواده‌ها ۴ نفره است . پدر، مادر، و دو پسر ۱۳ و ۵ ساله . مادر خانواده بیمار به نظر می‌آید و انگار به دلیل سکته دهانش کج شده است اما می‌گوید خودش و شوهر و فرزندانش سالم هستند.
پدر خانواده گاهی کار می‌کند. مادر می‌گوید همسرش مشکل روحی دارد و گاهی ساعت‌ها ساکت می‌ماند و به نقطه‌ای زل می‌زند.
مادر گاهی در منازل دیگران کار می‌کند. اتاق بسیار کثیف و نامرتب است و نیمی از اتاق به انبار وسایل بدل شده است. نیمی دیگر از وسایل خانه هم بیرون اتاق در حیاط قرار داده شده و روبه‌روی‌شان با پارچه پوشانده شده است. گاز و ماشین لباس‌شویی دارند اما احتمالا کار نمی‌کنند. تلوزیونی درون اتاق روشن است که بچه‌ها به تماشای آن مشغول‌اند. مرغ و خروس‌های خانواده هم درون همان اتاق نگه‌داری‌ می‌شوند.
خانواده محتاج کمک‌های بهداشتی و درمانی است.
خانواده دیگر هم وضعیتی مشابه دارند. ۴ نفره با دو پسر ۱۵ و ۱۶ ساله. امکان ورود به اتاق را پیدا نکردیم. این اتاق هم به مانند اتاق قبلی آشپزخانه نداشت و با چوب و پارچه برای اتاق‌شان در ساخته بودند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.