مسئول طرح کوچه گردان عاشق در سمنان اعلام کرد امسال برای دومین بار آیین کوچه گردان عاشق در سمنان برگزار می گردد. وی گفت هم اکنون شناسایی مناطق آسیب دیده و آسیب پذیر در این استان در حال انجام است و تیم های شناسایی، شناسایی خود را در مناطق محروم کهنه دژ، عباسیه، جاده نظامی و اعلا شروع کرده اند و تا چند روز آینده شناسایی ها تکمیل خواهد شد.

همچنین وی اعلام کرد که برای اجرای هر چه بهتر این طرح و همچنین تأمین هزینه های اجرایی این طرح در سمنان به کمک نیروهای داوطلب و نیکوکار از میان دانشجویان و مردم نیاز است و از اعلام همکاری این عزیزان برای کمک به اجرای هر چه بهتر این برنامه استقبال می کنیم.

برای همکاری در اجرای طرح کوچه گردان عاشق، در وبسایت، ( فرم همکاری در اجرای طرح ) را تکمیل نمائید.

برای دسترسی به بخش اهدای برکت اینجا را کلیک کنید.