خانواده پنج نفره شامل پدر، مادر، دو کودک دبستانی و یک نوزاد حدودا شش ماهه شناسایی شده‌است.

مادر به دلیل نداشتن خویشاوند از سبزوار مهاجرت کرده‌است.

پدر معتاد بوده و به علت تعطیلی کوره بیکار شده‌است.

در بدن نوزاد دانه مشاهده ‌شد و به دلیل نداشتن هزینه درمانی به پزشک مراجعه نشده‌است.

دو کودک دیگر به دلیل ملّیت افغانی و نداشتن درآمد به مدرسه نمی‌رفتند.

محل سکونت در کوره دولت‌خواه در یک اتاق حدودا سی متری بود.

سرویس بهداشتی مشترک با دیگر اتاق‌ها بوده و یک حمام برای خود ساخته بودند.

هزینه اجاره اتاق ماهانه حدود صد و پنجاه هزار تومان است.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here