پدر خانواده کارگر روزمزد است که و مبتلا به اعتیاد. چهار فرزند زیر ۱۰ سال دارند و در منزل اجاره ای ساکن اند. بسیاری از اوقات برای تغذیه وحتی هزینه های پزشکی فرزندان مجبور به در خواست کمک از دیگران اند.
(فاقد عکس)

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here