خانواده‌ی افغان با دو فرزند هفت و چهارساله، در خانه‌ی کوچکی با دو اتاق ساکن‌اند. یکی از اتاق ها توسط خانواده‌ای دیگر اجاره شده است.

مرد خانواده کارگر فصلی است که به علت کمر درد آن‌طور که باید  نمی‌تواند کار کند.

با توجه به درآمد اندک خانواده و حضور دو کودک خردسال در خانه، خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here