كاش تو كيسه هايي كه آمده مي شد، اسباب بازي براي بچه ها هم اضافه شه

… دست هيچ پسري بچه اي ماشين نديديم دست هيچ دختر بچه اي هم عروسك

===================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – 1394