گزارش بیستم دخترهای معصوم زیبا خانم
=============
زیبا خانم مادری است با دو دختر عقب مانده ذهنی ساکن منطقه اتابک تهران. دختر بزرگتر بیست ساله به خاطر هزینه های زیاد به روستا پیش مادربزرگ فرستاده شده بود. دختر کوچکتر زهرا حدود 7 سال دارد. هزینه های داروها و عینک مخصوص او به شدت زیاد است و به شدت نیاز به کمک دارد.
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: 88930816 و 66876842
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

20