گزارش سوم مادری از شهریار
==============
مورد اول که از همه حادتر هست، مادری باردار بود که تشنج میکرد و مشکل اعصاب داشت، این مادر یه بچه ۱۸ ماهه دیگه هم داشت که تو حرکت کردن مشکل داشت و نیاز به کار درمانی داره. برای این کار هزینه درمانش لازم هست تامین بشه.
==============
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: 88930816 و 66876842
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

3