گزارش سی و یکم پسری بیمار از ایذه
=============
داوود متولد ۸۵، دچار ضایعه فلج مغزی میباشد. برای تامین هزینه های درمانی به کمک نیاز دارد.
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

31