گزارش هفتم کلثوم دختری از قم
==============
کلثوم به بیماری لوپوس مبتلا شده است. در ماه دو کیسه خون و تزریق آمپول دارد. هزینه آمپول ۴۴۰۰۰ تومان و هزینه دو کیسه خون و تزریق آمپول ۲۰۸۰۰۰ تومان و هزینه ی قرصها (دپاکین و فوروزماید و…) ماهانه حدود ۱۰۰۰۰۰تومان می باشد. چند ماه قبل به گفته مادرش در طول دو ساعت و نیم چندین بار تشنج کرده و سکته ی مغزی هم داشته و چند ماه قبل دست چپش خون لخته شد و برای جلوگیری از بروز مجدد این قبیل مشکلات قرص و آمپول مصرف می کند.
==============
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

7