برای مشاهده بهتر بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

تغذیه رایگان روزانه در خانه های ایرانی
تغذیه رایگان روزانه در خانه های ایرانی
تیم فوتبال نوجوانان پرشین دروازه غار
تیم فوتبال نوجوانان پرشین دروازه غار
تیم کشتی پرشین خاک سفید
تیم کشتی پرشین خاک سفید
تیم والیبال پرشین دروازه غار
تیم والیبال پرشین دروازه غار
تیم فوتبال نونهالان پرشین دروازه غار
تیم فوتبال نونهالان پرشین دروازه غار
جشن و لبخند کورکان در خانه ایرانی
جشن و لبخند کورکان در خانه ایرانی
مراسم شب یلدا در خانه ایرانی ملک آباد
مراسم شب یلدا در خانه ایرانی ملک آباد
لبخند کودکان خانه مولوی
لبخند کودکان خانه مولوی
آموزش در خانه ایرانی لب خط
آموزش در خانه ایرانی لب خط
لبخند کودکان کار مشهد در خانه ایرانی
لبخند کودکان کار مشهد در خانه ایرانی
لبخند کودکان ساری
لبخند کودکان ساری
لبخند کودکان گرگان
لبخند کودکان گرگان
آموزش در خانه ایرانی مشهد
آموزش در خانه ایرانی مشهد
آموزش کودکان کار مشهد در خانه ایرانی
آموزش کودکان کار مشهد در خانه ایرانی
موفقیت تحصیلی کودکان کار فرخزاد
موفقیت تحصیلی کودکان کار فرخزاد
شادمانی کودکان کار ساری
شادمانی کودکان کار ساری
شاهنامه خوانی در کتابخانه خانه ایرانی مولوی
شاهنامه خوانی در کتابخانه خانه ایرانی مولوی
نقاشی کشیدن کودکان کار در خانه ایرانی دروازه غار
نقاشی کشیدن کودکان کار در خانه ایرانی دروازه غار
نقاشی و کار با رنگ در خانه ایرانی دروازه غار
نقاشی و کار با رنگ در خانه ایرانی دروازه غار
نونهالان تیم پرشین دروازه غار برنده کاپ اخلاق در مسابقات تهران
نونهالان تیم پرشین دروازه غار برنده کاپ اخلاق در مسابقات تهران
آموزش نقاشی به کودکان کار ملک آباد کرج
آموزش نقاشی به کودکان کار ملک آباد کرج
کودکان در خانه ایرانی نقاشی می کشند
کودکان در خانه ایرانی نقاشی می کشند
کودکان در خانه ایرانی ریاضی می خوانند
کودکان در خانه ایرانی ریاضی می خوانند
امتحانات پایان ترم در خانه ایرانی
امتحانات پایان ترم در خانه ایرانی
جشن آغاز سال تحصیلی در خانه فرحزاد
جشن آغاز سال تحصیلی در خانه فرحزاد
کلاس هنر در خانه ایرانی دروازه غار
کلاس هنر در خانه ایرانی دروازه غار
جشنی برای کودکان ملک آباد
جشنی برای کودکان ملک آباد
اختتامیه مسابقات جام پیام مهر جمعیت امام علی
اختتامیه مسابقات جام پیام مهر جمعیت امام علی
کودکان و داوطلبان خانه ایرانی فرحزاد
کودکان و داوطلبان خانه ایرانی فرحزاد
جشنی برای کودکان فرحزاد
جشنی برای کودکان فرحزاد
لبخند و شادمانی
لبخند و شادمانی
هنرمندان کوچک خانه ایرانی مشهد
هنرمندان کوچک خانه ایرانی مشهد
آزیتا حاجیان در کنار تیم نونهالان پرشین
آزیتا حاجیان در کنار تیم نونهالان پرشین
تیم فوتبال پرشین ساری
تیم فوتبال پرشین ساری
خانه ایرانی فرحزاد
خانه ایرانی فرحزاد
تیم فوتبال پرشین قلعه ساختمان مشهد
تیم فوتبال پرشین قلعه ساختمان مشهد
تیم فوتبال پرشین کوره محمودآباد
تیم فوتبال پرشین کوره محمودآباد
تیم فوتبال پرشین گرگان
تیم فوتبال پرشین گرگان
تیم فوتبال پرشین لب خط
تیم فوتبال پرشین لب خط
واکسیناسون در خانه های ایرانی
واکسیناسون در خانه های ایرانی
تیم والیبال دختران پرشین دروازه غار
تیم والیبال دختران پرشین دروازه غار
لبخند کودکان ملک آباد
لبخند کودکان ملک آباد
لبخند کودکان در خانه های ایرانی
لبخند کودکان در خانه های ایرانی
جشن و لبخند کودکان در خانه های ایرانی
جشن و لبخند کودکان در خانه های ایرانی

 

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.