کوچه گردان عاشق

برای دیدن عکس ها بروی آرشیو مورد نظر کلیک نمایید :

آیین کوچه گردان عاشق 1394 - ایلام
شناسایی کوچه گردان سال ۱۳۹۵

جغرافیای فقر ایران
جغرافیای فقر ایران

آیین کوچه گردان عاشق 1394
آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴

از نگاه کوچه گردان عاشق
از نگاه کوچه گردان عاشق

شناسایی کوچه گردان سال 1394
شناسایی کوچه گردان سال ۱۳۹۴

کوچه گردان عاشق در کردستان عراق
کوچه گردان عاشق در کردستان عراق

کوچه گردان عاشق تهران 1393
کوچه گردان عاشق تهران ۱۳۹۳

کوچه گردان عاشق سال 1393 در سراسر ایران
کوچه گردان عاشق سال ۱۳۹۳ در سراسر ایران

کوره پز خانه
شناسایی سالهای پیشین

کارآفرینی
کارآفرینی

خانه های ایرانی
خانه های ایرانی

زندگی بر سنگ فرش خیابان
زندگی بر سنگ فرش خیابان

کودکان کار
کودکان کار

لبخند زندگی
لبخند زندگی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.