پدر خانواده فوت کرده، ۴ دختر و ۱ پسر خانواده همگی ازدواج کرده‌اند.
همسر یکی از دختران که دارای چهار فرزند است، فوت کرده است.
پسر خانواده وضعیت مالی متوسطی دارد، هزینه ی زندگی خانواده و مادر به عهده ی او است.
دو کلیه ی مادر خانواده بر اثر بیماری دیابت از کار افتاده است و دیالیز می‌شود. همچنین یکی از پاهایش را به دلیل قندخون بالا از دست داده است. به دلیل بیماری قلبی امکان بیهوشی ندارد و نمی‌تواند عمل پیوند کلیه انجام دهد.