خانواده‌ای که به دلیل اعتیاد پدر، او را از خانه بیرون کرده و در اتاقی ۲۰ متری ساکن هستند. کودک‌آزاری و خشونت خانگی به‌وفور موجود بود و کودکان دارای علائم سوختگی سیگار بر روی بدنشان بودند. مادر ۳۴ ساله و تنها راه درآمدشان کمک‌های مردمی است