خانه‌ای با وضعیت تقریباً مناسب به مساحت ۱۵۰ متر و وسایل اولیه مناسب، مأمن خانواده‌ای ۴ نفره با پدری نگهبان (که وام ازدواجش را خرج خرید منزل کرده بود) و مادری خانه‌دار بود.
درامد ماهیانه پدر خانواده ۴۰۰۰۰۰ تومان بود که کفاف هزینه‌های درمان دخترکش را نمی‌داد، دختری که در اثر یک اتفاق دچار سوختگی ۷۵ درصد شده بود و هزینه‌ای ۵۰ میلیونی برای درمانش نیاز بود. پسر خانواده هم از ناحیه لگن آسیب دیده بود و به دلیل سن کم امکان درمانش نبود.