در این خانواده افغانستانی که تعداد اعضای آن به ۱۰ نفر می رسد، پدر و مادر با درآمد کم سخت کار می کنند، مادر خانواده بیماری کبد چرب دارد، همسر پسر بزرگ خانواده از خانه فرار کرده،این موضوع سبب افسردگی شدید وی شده است و نیاز به روان درمانی دارد،یکی از دختران خانواده مشکل تیروئید دارد، دختر دیگر هم بیماری کبد چرب دارد، دختران این خانواده مدرسه نمی روند و اکثرا بی سواد و کم سواد هستند.